Blog

Blog

rew

2015

Uitpluizen

Het is koud en er waait een stevige wind als ik eind maart, ruim voor de voorspelde regen een wandeling maak in een moerasachtig gebied. Ik hoop wat rietvogels als rietgors, baardman en misschien zelfs een blauwborst te kunnen fotograferen, maar verwacht er gezien de weersomstandigheden echter weinig van. Ik zie veel ganzen, enkele kuifeenden en een paar meerkoeten, maar de kleine vogels laten zich, zoals ik had verwacht nauwelijks zien. Op een bepaald moment wordt mijn aandacht getrokken door enkele lisdodden, in de volksmond ook wel rietsigaren genoemd, waarvan zo nu en dan wat zaadpluis waait. Op het eerste gezicht helemaal niet zo vreemd, want het waait immers flink, maar dan bedenk ik mij dat het misschien ook wel eens veroorzaakt zou kunnen worden door een foeragerende vogel. Als ik dichterbij kom, blijkt mijn vermoeden juist te zijn en ontdek ik een tweetal pimpelmezen, die druk bezig zijn de uitgebloeide lisdodden uit te pluizen. Hoewel de pimpelmees misschien niet de meest voor de hand liggende soort is die je in de rietbedden verwacht, verbaast zijn aanwezigheid me echter niet. De grote lisdodde is, net als de kleine lisdodde overigens, de waardplant van een kleine nachtvlinder, het lisdoddeveertje (Limnaecia phragmitella). De rupsen van deze vlinder overwinteren van september tot mei in het zaadpluis van de sigaren. Om het wegwaaien van de zaden tegen te gaan, maken ze een spinsel waardoor de zaden als een soort suikerspin aan de stengel blijven kleven. Pimpelmezen eten graag rupsen en weten die, net als de baardman en de buidelmees dan ook goed te vinden.
Door de harde wind kost het me moeite de pimpelmezen goed in beeld te krijgen. Bovendien laat het wuivende riet op de voorgrond, de autofocus van de camera regelmatig afketsen, maar uiteindelijk lukt het me toch een paar goede beelden te maken. Als de eerste regendruppels vallen, houd ik het voor gezien en pak mijn fotoapparatuur in. Het is mooi geweest. De pimpelmezen daarentegen, gaan onverstoorbaar verder. Ik kijk nog een laatste keer om en zie wat zaadpluis vliegen ...

pmldshh
(400 mm | iso 200 | F 4 | 1/500 sec)